Novinky

Prednáška o účtovaní virtuálnej meny

Prednáška o účtovaní virtuálnej meny

Spolu s Milanom Gedeonom som prezentovala tému Virtuálna mena v účtovníctve na konferencii organizovanej Slovenskou komorou daňových poradcov a účasťou zástupcov Slovenskej komory audítorov, Ministerstva financií SR a akademickej obce.

Hlavnou témou prednášky bolo účtovanie o virtuálnej mene ako o platobnom prostriedku.   

Legislatívne a obsahové vymedzenie krytoaktív a aktivity vo virtuálnom svete

Legislatívne a obsahové vymedzenie krytoaktív a aktivity vo virtuálnom svete

Odborný článok zo série Kryptoaktíva a dane tentokrát na tému Legislatívne definície – obsahové vymedzenie kryptoaktív a prehľad aktivít vo virtuálnom svete vyšiel v Bulletine Slovenskej komory daňových poradcov v decembri 2023. 

Obsahuje:

 • Legislatívne vymedzeniu krypta v SR, EÚ aj v rámci medzinárodných inštitúcií
 • Základné informácie o aktivitách vo virtuálnom svete (Defi, NFT, tokenizácia aktív, digitálne meny, web 3.0)
 • Prehľad problematických oblasti v zdaňovaní krypta

Článok je dostupný aj tu:

https://cryptotaxlaw.sk/legislativne-definicie-obsahove-vymedzenie-kryptoaktiv-a-prehlad-aktivit-vo-virtualnom-svete/

 

Úhrady kryptom na daňovej konferencii

V decembri sme s Petrom Vargom prednášali na Metodických dňoch SKDP v Jasne na tému Úhrada za tovary a služby vo virtuálnej mene. 

Hovorili sme o:

 • účtovaní;
 • oceňovaní / používanie kurzu v účtovníctve;
 • uznateľnosti rozdielu v hodnote krypta;
 • duplicitnom zdanení príjmu (z dodania aj pri predaji krypta);
 • stanovení základu dane pre DPH;
 • zmenárenskej činnosť z pohľadu AML aj DPH.

 

Prednáška o krypte na IT konferencii

Prednáška o krypte na IT konferencii

Koncom novembra som prednášla na konferncii pre tech a IT venovej daňovej a právnej optimalizácii v Bratislave. 

Spolu s Petrom Vargom sme hovorili aj o týchto témach:  

 • Rôzne daňové a právne dopady implikácie pre rôzne tokeny
 • Emisie tokenov
 • Zabezpečovacia daň pri nákupe virtuálnej meny
 • Úhrada za dodané tovary a služby v krypte a súvisiace riziko dvojitého zdanenia
 • Fondy v krypte
 • Exit scenáre