Novinky

Úhrady kryptom na daňovej konferencii

V decembri sme s Petrom Vargom prednášali na Metodických dňoch SKDP v Jasne na tému Úhrada za tovary a služby vo virtuálnej mene. 

Hovorili sme o:

  • účtovaní;
  • oceňovaní / používanie kurzu v účtovníctve;
  • uznateľnosti rozdielu v hodnote krypta;
  • duplicitnom zdanení príjmu (z dodania aj pri predaji krypta);
  • stanovení základu dane pre DPH;
  • zmenárenskej činnosť z pohľadu AML aj DPH.

 

Súvisiace články