Novinky

Prednáška o účtovaní virtuálnej meny

Prednáška o účtovaní virtuálnej meny

Spolu s Milanom Gedeonom som prezentovala tému Virtuálna mena v účtovníctve na konferencii organizovanej Slovenskou komorou daňových poradcov a účasťou zástupcov Slovenskej komory audítorov, Ministerstva financií SR a akademickej obce.

Hlavnou témou prednášky bolo účtovanie o virtuálnej mene ako o platobnom prostriedku.   

Súvisiace články