Novinky

Ťažba kryptomeny a DPH na daňovej konferencii

Ťažba kryptomeny a DPH na daňovej konferencii

V júni 2022 som prednášala na Metodických dňoch SKDP v Trenčíne na tému "DPH aspekty pri ťažbe kryptomeny“.  

Konferencie sa okrem daňových poradcov zúčastnili ako panelisti aj zástupcovia Najvyššieho správneho súdu SR, MF SR a FR SR.

Na úrovni EÚ absentuje legislatívna úprava a jednotlivé členské štáty zaujímajú k tejto problematike rôzne postoje. Prístup SR nie je zatiaľ vyšpecifikovaný a aj preto je diskusia k DPH režimu ťažby prospešná. 
 

 

Súvisiace články