Novinky

Prednáška o investičných fondoch na Metodických dňoch SKDP

Investičné fondy sa aj u Slovákov tešia čoraz väčšej pozornosti. Vznikajú tak investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere a deriváty, venture capital alebo kryptoaktíva.

Spolu so zvyšujúcim sa počtom fondov narastajú aj problémové oblasti pri aplikácii daňových predpisov.

V prvom bloku sme sa venovali právnej úprave fondov a témam z oblasti dane z príjmov právnických osôb:

  • možnosti oslobodenia príjmov fondu z predaja akcií a obchodných podielov (za akých okolností je možné ho využiť),
  • uplatňovanie straty z obchodovania s cenných papiermi (kedy sa týka aj fondov a kedy nie),
  • spôsobu zdaňovania príjmov plynúcich zo zahraničných fondov (zákon mlčí na túto tému a preto hľadáme analógie).

Druhý blok sa týkal DPH:

  • uplatnenie oslobodenia pri službách správy fondu (POZOR oslobodenie je možné len pri niektorých typoch fondov),
  • možnosti odpočítania DPH pri fonde (v niektorých situáciách nárok na odpočet DPH môže vznikať aj na úrovni fondu),
  • výpočet koeficientu a registrácii fondu,
  • režim DPH, ak je Vašim zákazníkom zahraničný fond (nie vždy je faktúra bez DPH).

Zdá sa podľa reakcií, že naša prednáška zarezonovala v odborných kruhoch u kolegov aj v radoch zástupov finančnej správy.

Súvisiace články