Novinky

Prednáška k  záložnému právu v daňovom konaní

Prednáška k záložnému právu v daňovom konaní

Na Metodických dňoch SKDP  v júni 2023 v Trenčíne sme s Petrom Vargom prednášali na Tému Záložného práva podľa § 81 Daňového poriadku.
Riešili sme modelový príklad (vychádzajúci z reálneho prípadu), kde správca dane založil nehnuteľnosť vo vlastníctve klienta z titulu potenciálnej budúcej pohľadávky. Komplikáciou bolo, že nehnuteľnosť mala rádovo 10x vyššiu cenu a tiež DÚ nekonal a až po výzvach otvoril daňovú kontrolu k danej veci.  
Skúmali sme za akých okolností je postup správcu dane zákonný a kde sú hranice, za ktoré by už nemal ísť. 

 

Súvisiace články