Novinky

K ročnému zúčtovaniu dane pre Rádio Slovensko.

K ročnému zúčtovaniu dane pre Rádio Slovensko.

Odštartovala sezóna daňových priznaní.

Fyzické osoby aktuálne riešia, či im stačí požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie alebo si musia podať sami daňové priznanie.

Pár informácií k tejto téme si môžete vypočuť aj mojom príspevku pre Rádio Slovensko.

 

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/ekonomika-a-financie/352518/ziadost-o-rocne-zuctovanie-dane

 

Padlo aj pár slov o tom, kedy fyzická osoba nemôže požiadať zamestnávala o ročné zúčtovania a je povinná podať si daňové priznanie. Táto povinnosť vzniká napríklad keď:

- dosahuje príjmy alebo vykazuje stratu ako samostatne zárobkovo činná osoba;

- prenajíma nehnuteľnosť;

- poberá dividendy zo zahraničia;

- pracovala v zahraničí;

- predala majetok, ktorý nie je od dane oslobodený

- atď.

POZOR: Daňové priznanie je treba podať pri menovaných typoch príjmov, aj keď máte stratu, presnejšie povedané Váš základ dane je nulový z dôvodu, že daňové výdavky sa rovnajú (alebo prevyšujú) zdaniteľné príjmy.

Súvisiace články